Uvjeti korištenja

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka:

One informacije o kupcu koje podliježu zaštiti sukladno posebnim propisima prodavatelj štiti u smislu zakona. Pružanjem ovih podataka se kupac slaže s njihovim prikupljanjem, pohranom, procjenom te obradom u poslovne i marketinške svrhe prodavatelja. Kupac ima pravo povući ovu suglasnost bilo kada te pisanim putem tražiti od prodavatelja da skine osobne podatke sa svih svojih tehničkih sustava. Ovo se ne tiče poslovnih podataka koje su neophodne u smislu poreznih te računovodstvenih zakona. Podaci pruženi kupcem se smatraju povjerljivima te se čuvaju i koriste sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske. Prodavatelj svestrano štiti interese kupca, čuva povjerljivost o činjenicama za koje je saznao prilikom ostvarenja narudžbe, čuva povjerljivost o osobnim podacima kupca i ne pruža osobne podatke kupca trećoj strani. Bazu podataka prodavatelj ne prodaje, ne iznajmljuje niti na drugi način ne pruža trećoj strani. Iznimka je pružanje određenih podataka pojedinih narudžbi trećim subjektima s kojima je suradnja neophodna za ispravnu obradu narudžbe (porezna uprava, carina, komercijalna banka, računovodstvena ili revizorska tvrtka, kurirske usluge ili ugovorni prijevoznik).

Cijeli tekst pročitajte ovdje:

Uvjeti poslovanja te uvjeti kupnje u internet trgovini www.btables.com

1. Značenje izraza
» prodavatelj – vlasnik internet trgovine www.btables.com
» kupac – fizička ili pravna osoba koja je stupila u poslovni odnos s prodavateljem
» roba – proizvodi ili usluge u ponudi internet trgovine www.btables.com
» narudžba – kupoprodajni ugovor na osnovi kojeg se ostvaruje prodaja robe

2. Naručivanje
Narudžba nastaje nakon što se potvrdi tijekom naručivanja robe u internet trgovini, odnosno tijekom naručivanja robe putem telefona ili e-maila. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje prodavatelju da se slaže s uvjetima poslovanja i kupnje u internet trgovini www.btables.com. Uvjeti poslovanja čine sastavni dio ostvarene narudžbe, dakle kupoprodajnog ugovora.

3. Rok isporuke
Različiti proizvodi imaju različiti rok isporuke. Potrošač će uvijek biti obaviješten o roku isporuke ili preuzimanja robe prilikom provjere narudžbe. Općenito, otpremu robe vršimo do 5 radnih dana od datuma provjere narudžbe. U iznimnim slučajevima, kada neke vrste robe nisu na skladištu niti na raspolaganju kod proizvođča i uvoznika, rok isporuke može biti duži.

4. Otkazivanje narudžbe
a) Kupac ima pravo otkazati narudžbu ne navodeći razloge putem e-maila na adresi info@btables.com i to dok nije naručena roba otpremljena iz skladišta www.btables.com. Obavijest o otpremi robe će biti kupcu poslana putem e-maila ili najavljena putem telefona. Kupac je dužan u obavijesti o otkazivanju narudžbe navesti broj narudžbe, ime, e-mail adresu i opis naručene robe. U slučaju otkazivanja narudžbe navedenog u točki a) ovog članka, prodavatelj ne naplaćuje kupcu nikakve pristojbe povezane s otkazivanjem narudžbe. U slučaju da je kupac već uplatio prodavatelju kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku do otkazivanja narudžbe, prodavatelj će vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 3 radna dana od otkazivanja narudžbe na bankovni račun kupca.

b) Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio u slučaju kada je kupac u narudžbi naveo netočne odnosno neistinite osobne podatke, ili ako se roba više ne proizvodi ili ne dostavlja ili se znatno promjenila njezina veleprodajna cijena. U takvom slučaju će bez odlaganja obavijestiti kupca radi dogovora o daljnjem postupanju. U slučaju otkazivanja narudžbe prodavatelj ne naplaćuje kupcu nikakve pristojbe povezane s otkazivanjem narudžbe. U slučaju da je kupac uplatio prodavatelju kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku do otkazivanja narudžbe, prodavatelj će vratiti već uplaćenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 3 radna dana od otkazivanja narudžbe na bankovni račun kupca.

5. Raskid ugovora
a) Kupac koji ne kupuje robu u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ima zakonsko pravo raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od preuzimanja robe u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača (članak 72.). Kupac ima pravo tijekom ovog roka raspakirati robu te je isprobati na način sličan kupovini u klasičnom dućanu. Isprobati međutim ne znači koristiti robu te je onda vratiti prodavatelju. Na raskid ugovora u zakonski određenom roku se odnose sljedeći uvjeti:
» kupac će obavijestiti prodavatelja o namjeri raskinuti ugovor što prije i to pisanim putem e-mailom na info@btables.com, ili poštom na našu adresu: B.TABLES d.o.o., Istarska ulica 4, Buje 52460, Hrvatska (HR), zajedno s robom, uputama (ukoliko su sastavni dio), preslikom računa, dokazom o uplati te brojem računa za povrat novca
» kupac će robu poslati preporučeno i kao osiguranu pošiljku, no ne pouzećem.

b) U slučaju da kupac raskine ugovor i vrati prodavatelju robu koja nije rabljena niti oštećena ili nepotpuna, prodavatelj vrati kupcu već plaćenu kupoprodajnu cijenu u roku od 14 radnih dana od dana dostave raskida kupoprodajnog ugovora te dostave robe prodavatelju, i to bankovnom doznakom na račun kupca koji je odredio kupac. U slučaju važećeg raskida ugovora će prodavatelj vratiti kupcu kupoprodajnu cijenu uplaćenu za robu uključujući troškove koje je kupac imao u vezi s narudžbom robe, ukoliko kupac zajedno s robom dostavi prodavatelju dokaze u pisanom obliku o podmirenim troškovima koje je podmirio u vezi s narudžbom robe. Troškove povrata robe snosi kupac samo u tom slučaju, kada je roba u potpunosti ispunjavala kvalitativne uvjete te istovremeno nije imala greške. Robom u potpunosti odgovarajućom kvalitativnim uvjetima se smatra roba istih ili sličnih karakteristika kao što su one navedene u ponudi robe na internetskoj stranici prodavatelja.

c) U slučaju da kupac raskine ugovor u smislu točke 4a) ovih općih uvjeta poslovanja te dostavi prodavatelju robu koja je rabljena te je oštećena ili nepotpuna, prodavatelj ima pravo na naknadu štete u iznosu cijene popravka robe i dovođenja robe u originalno stanje.
d) U slučaju da kupac ne ispuni obaveze navedene u točki 4a) ovih općih uvjeta poslovanja, raskid kupoprodajnog ugovora nije važeći niti primjenjiv i prodavatelj nije dužan vratiti kupcu kupoprodajnu cijenu te istovremeno ima pravo na naknadu troškova povezanih s ponovnom dostavom robe kupcu.

e) Kupac je primio na znanje činjenicu, da u slučaju kada s robom dobiva i poklon te ukoliko dođe do ostvarenja prava potrošača raskinuti ugovor, kupac je dužan zajedno s robom vratiti i poklon. U slučaju da će kupac zadržati poklon, bit će mu naplaćena cijena poklona sukladno važećem cjeniku navedenom na www.btables.com. Plaćanje fakture će se obračunati, to znači da prodavatelj vrati iznos vraćene robe umanjen za cijenu poklona. Poklon može kupac zadržati ukoliko vraća samo dio robe, a unatoč tome ispunjava uvjete za dobivanje poklona.

f) Kupac ne može raskinuti ugovor ukoliko se radi o robi koja je proizvedena sukladno posebnim uvjetima potrošača, ili namijenjena posebno jednom potrošaču, ili koju s obzirom na njezina svojstva nije moguće vratiti.

6. Uvjeti isporuke
a) Isporuka naručene robe će se izvršiti u najkraćem mogućem roku prema dostupnosti robe na skladištu i operativnim mogućnostima prodavatelja (robu šaljemo u roku od 5 radnih dana od naručivanja). U slučaju dužeg roka isporuke, prodavatelj će kupca o ovoj činjenici bez odgađanja obavijestiti.

b) Mjesto preuzimanja odnosno isporuke robe je određeno kupcem prilikom naručivanja robe. Narudžba je završena u trenutku preuzimanja robe kupcem. Dostavu na adresu isporuke osigurava prodavatelj. Pošiljka s robom uvijek sadrži račun (dokaz o kupnji robe).

c) Kupac je dužan preuzeti robu u mjestu koje je naveo u narudžbi. O roku isporuke je prodavatelj dužan obavijestiti kupca e-mailom ili putem telefona.

7. Troškovi dostave
a) Način dostave bira kupac prilikom naručivanja robe tako da izabere jednu od mogućnosti.

b) Dostava u sve države članice Europske Unije je BESPLATNA!

c) Prilikom naručivanja u inozemstvo (izvan EU) prodavatelj izračuna poštarinu individualno prema masi pošiljke te državi u koji pošiljku šalje. Kod pošiljke u inozemstvo (izvan EU) je nužno ostvariti plaćanje unaprijed (bankovna transakcija/virman), na osnovi predračuna koji će poslati prodavatelj.

8. Reklamacija
a) Općenito je zaručni rok kod potrošačkih ugovora određen na 24 mjeseca. Potrošač je osoba koja prilikom sklapanja i izvođenja potrošačkog ugovora ne radi u okviru predmeta svoje poslovne ili poduzetničke djelatnosti. Reklamirati je moguće samo proizvod kupljen i uplaćen kod prodavatelja. Uz reklamaciju je potrošač dužan priložiti (ukoliko to karakter proizvoda dozvoljava – ugrađen proizvod) reklamiran proizvod i to čist, mehanički neoštećen, u originalnoj ambalaži, uključujući upute, fakture ili druge potvrde o uplati proizvoda prodavatelju.

b) Pravo na garanciju nestaje u slučaju da je do greške došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda, korištenjem proizvoda u nepovoljnim uvjetima, nestručnom montažom, nepoštovanjem odgovarajućih normi od strane potrošača ili osobe koja je potrošaču montažu obavila, ili ukoliko je bila izvršena intervencija u proizvod drugom a ne ovlaštenom osobom. Garanciju isključuju također nedostatke uzrokovane prirodnom katastrofom i nepravilnim rukovanjem.

c) U slučaju reklamacije se potrošaču preporučuje obavijestiti prodavatelja putem telefona da konkretan proizvod pokazuje nedostatke te način na koji ih pokazuje. Na temelju ovih informacija će prodavatelj preporučiti potrošaču daljnji postupak kod reklamacije.

9. Završne odredbe
Na odnose koje nisu regulirane ovim općim uvjetima poslovanja se primjenjuju odgovarajuće odredbe Građanskog zakonika, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u stvarima zaštite potrošača, Zakona o zaštiti potrošača u tekstu kasnijih zakonskih propisa. Moguće sporove koji će nastati zbog neispunjenja ovih uvjeta će biti regulirani odgovarajućim odredbama Trgovačkog ili Građanskog zakonika.
Kupac proglašava da se prije naručivanja robe upoznao s ovim uvjetima poslovanja te da se s njima u potpunosti slaže.
U slučaju bilo kakvih informacija, javite nam se putem e-maila, odnosno putem telefona.

Robu šaljemo u roku od 5 radnih dana od naručivanja! U iznimnim slučajevima može isporuka robe trajati i duže, kad neki od proizvoda nije na skladištu, no o ovim promjenama će kupac biti obaviješten putem telefona ili e-maila.